GESCHIEDENIS - Mobiele Groep "LA SARCELLE"


    
Jean De Bie

Jean De Bie (1909-2000)


Mobiele Groep La Sarcelle

Jean DE BIE, genoemd de Commandant
Geboren te Dendermonde op 27.08.1909
Bevelhebber “Schuiloord La Sarcelle/De Taling tot 10.09.1944
      (Zie armband en badge La Sarcelle)
Stichter van de Mobiele Groep La Sarcelle
Van 10.09.1944 tot 28.10.1944 Commandant van de Mobiele Groep
Wachtmeester reservist van het 7de Artillerie
Kapitein van de Weerstand
Overleden te Overijse op 01.04.2000


Een beetje geschiedenis

Reeds in augustus 1940 zal Jean DE BIE een beweging stichten met vertakkingen in Gent, Oostende, Wenduine, Kortrijk, Moeskroen en Roeselare. Hieruit ontstaan het schuiloord "La Sarcelle" en de "Mobiele Groep La Sarcelle".

      

Armband La Sarcelle


Badge La SarcelleDe Gentse schuiloorden "La Sarcelle" en "Le Héron" sinds 03.09.1944 in actie, de ene vertrekkend uit SINT MARTENS LEERNE, de andere vanuit LEMBERGE, ontmoeten mekaar tijdens de bevrijdingsoperaties ten Noorden van Gent, bij de straatgevechten rond het gemeentekerkhof en het Van Beverenplein; beiden waren er vertegenwoordigd met een peleton, dat ingelijfd was in het 2 Bon. Queen’s Own Regiment (GB).

Tijdens deze gevechten kwam bij Commandant Jean De Bie, toen bevelhebber van het schuiloord La Sarcelle, het stoute idee op van een bestendige frontcompagnie te vormen in de schoot van Zone III, die gans de veldtocht of ten minste zo lang mogelijk in 1ste lijn zou staan met de geallieerde troepen.
Tussen het gehuil van inslaande granaten en kogels kwam hij in kontakt met luitenant RAPH (De Vuyst J.) van het schuiloord "Le Héron" en beiden kwamen akkoord voor het uitwerken van dat idee. Luitenant MINOUCHE (Versyp Fr.) van La Sarcelle had reeds zijn akkoord gegeven en samen met de Commandant zou hij een peleton vormen uit zijn schuiloord, met daarbij de nodige staf-manschappen, terwijl Raph een peleton zou vormen uit vrijwilligers van het schuiloord Le Héron.
Op 10 september 1944 werd de zaak voorgelegd aan onze kranige bevelhebber der Zone III, Majoor A. HAUS (1), die onmiddellijk aanvaardde en de "Mobiele Groep" was geboren. Cdt. De Bie verzaakte aan zijn bevelhebberschap over het schuiloord "La Sarcelle" en werd commandant van de "Mobiele Groep", terwijl de luitenanten Minouche en Raph het bevel over een peleton namen, Lt. Hemeleers werd dokter van de nieuwe eenheid , die voortaan rechtstreeks zou afhangen van de Zone III en de naam zou dragen van "MOBIELE GROEP LA SARCELLE", naar het schuiloord van zijn stichter.

Op 15.09.1944, bij het einde van de gevechten ten Noorden van Gent, kon de compagnie ook administratief worden ingericht. Groepjes vrijwilligers kwamen de gekwetste en gesneuvelde makkers vervangen of de rangen aanvullen en E.H.Aalmoezenier Verwilghen en Lt. Cornelis het commando versterken.
Al wie de “Mobiele Groep” kwam vervoegen had reeds duchtig zijn sporen verdiend tijdens de eerste gevechten waaraan zij met hun onderscheiden schuiloorden deelnamen. Het was inderdaad een “elite” uit de rangen van het A.S. die zich als vrijwilliger aanbood voor het lastige en gevaarlijke frontwerk.


Groep manschappen van de Mobiele Groep Sarcelle
(Klik om te vergroten)Eerst op 28.10.1944 werd de Mobiele Groep gedemobiliseerd na tot 26.10.1944 in 1ste lijn te hebben gestaan, waar zij te MOERKERKE aan het Leopoldskanaal werden afgelost door de Engelse troepen. Schouder aan schouder stond zij al die tijd naast de geallieerden op de gevaarlijkste posten. In het begin ingedeeld in de Canadese eenheden, om nadien, gedurende bijna de ganse maand oktober 1944, volledig uitgerust door het 2de Canadese Legerkorps, een "eigen sektor" te worden toevertrouwd te MOERKERKE-Scheewege.
De compagnie kreeg een paar dagen versterking van een groepje manschappen uit het Schuiloord Le Héron te SINT-LAUREINS; van een peleton uit de sektor KORTRIJK te Moerkerke; en van langere duur van een serie manschappen van de afdeling van BOTTELARE (Le Héron) en uiteindelijk van een sectie van de Compagnie Haven van Gent, eveneens te Moerkerke.

Uit "De A.S.Klok" Jrg. Nr. 4 – juli 1945.Klik om te vergroten

  (1) HAUS Auguste, geboren te Nevele op 18.01.1892. Wordt in februari 1915 oorlogsvrijwilliger bij het 21ste Linieregiment, waar hij de veldtocht beëindigt met de graad van luitenant. Op 26.12.1939 is hij majoor en beveelt hij het IIde bataljon van het 2de Linieregiment. Als krijgsgevangene wordt hij op 2 mei 1942 gerepatrieerd en de maand daarna sluit hij zich aan bij het Belgisch Legioen. Schuilnaam “Hamilcar” (met H. zoals Haus). Overleden te GENT op 15.09.1948.

(Nevele 1892-Gent 1948)
Klik om te vergroten


In het boek "NIET LANGER GEHEIM" door Kolonel S.B.H. VAN POUCKE Guy staat te lezen als volgt:
Van Zeebrugge tot Moerkerke – waar het terrein wegens de Duitse overstroming voor grote operaties ontoegankelijk geworden was – zou enkel een scherm bestaande uit verkenningseenheden (Recce) opgericht worden.
Daar deze eenheden weinig of geen infanterie bezaten en daar ook de andere Canadese eenheden een groot tekort hadden, werd beroep gedaan op de weerstand (vooral GEHEIM LEGER) om de Canadese Recce-eenheden te versterken.
De taak aan de Weerstand toevertrouwd bestond erin wachtposten op te "richten" en eventueel Canadese patrouilles in het "no-man's land" te vergezellen.


Uittreksel GEHEIM LEGER
Gent, 03.10.1944
Staf – Zone III
Nr. 11 - D A G O R D E R S

Hieronder uittreksel van een mededeling van het Geallieerde Opperbevel:
      Uittreksel van de nota A.S./G.L. Commando nr. 587 dd. 30.09.1944
  A. Het Opperbevel acht dat de tijd weldra zal aanbreken, waarop de weerstandsgroeperingen zullen gedemobiliseerd worden. Het is duidelijk dat het Opperbevel bevestiging van deze beslissing zal geven.
  B. In het geval dat de Geallieerde Militaire Overheden beroep doen op de weerstandsgroeperingen om wachten te verzekeren of om een andere zending uit te voeren, hebben de Geallieerde Overheden de verplichting en hebben daartoe de nodige onderrichtingen ontvangen om de effectieven van de weerstandgroepen op dewelke zij beroep doen : huisvesting, voedsel en uitrusting te verschaffen.
  p.o. Chef van den Staf
  M. DEPREZ


Vorming van de Mobiele Groep "La Sarcelle" op 10.09.1944

N.B. De overlijdensberichten of gedachtenisprentjes van enkele leden-manschappen (hun naam is vetgedrukt) kunnen ingezien worden in de volgende rubriek Necrologieën.

STAF (officieren)
Commandant - DE BIE Jean/Brussel/Sarcelle
Luitenant - CORNELIS Gaston/Gent/Sarcelle
Lt. Geneesheer - HEMELEERS Henri/Brussel/Sarcelle
1ste peleton - VERSYP Frans (Minouche)/Gent/Sarcelle
2de peleton - DE VUYST Jozef (Raph)/Gent/Héron
Aalmoezenier - E.H. VERWILGHEN/Gent/Sarcelle; E.H. DE POTTER Charles/Gent/Sarcelle
Hoofdgeneesheer Zone III - Dr. SCHOTTE Raphael

Manschappen die tot het einde aan de actie deelnamen!
Peleton MINOUCHE
1. Blanchaert Etienne/Deinze/Sarc.
2. Geirnaert Gustaaf/Gent/Sarc.
3. Pernot Willy/Gent/Sarc.
4. Rega Frans/Gent/Sarc.
5. Siraut Jacques/Gent/Sarc.
6. Van den Bossche/Asper/Hér.
7. Poll Jean/Ukkel/Hér.
8. Loys Theo/Gent/Sarc.
8. Commere Roger/Machelen/Sarc.
9. Vandenberghe Aimable/Ledeberg/Sarc.
10. De Kimpe Amaat/Ledeberg/Sarc.
11. Lippens Edgard/Gent/Sarc.
12. Verborg Raymond/
13. de Groote Gabriel/Machelen/Sarc.
14. De Baeremacker Robert/St.M.Lat./Sarc.
15. De Backer André/St.M.Lat./Hér.
16. de Bousies-Borluut Wauthier /Hansbeke/Sarc.
17. De Clercq Maurice/Asper/Hér.
18. De Ketele Robert/Asper/Hér.
19. De Lepeleire Julien/Nazareth/Sarc.
20. De Milt Romain/Machelen/Sarc.
21. De Gryse Gentiel/Deinze/Sarc.
22. De Viaene Willy/St.M.Lat./Sarc.
23. De Vliegher Maurice/Lotenhulle/Sarc.
24. Dhaese Remi/ Nazareth/Sarc.
25. Dhaeyere José/Deinze/Sarc.
26. Fierens Alois/Machelen/Sarc.
27. Geirnaert Leon/Gent/Sarc.
28. Hoste Frans/Zingem/Hér.
29. Kint Juliaan/Nazareth/…
30. Maertens Alfons/Poeke/Sarc.
31. Onderbeke Etienne/Deurle/Sarc.
32. Rogge André/Nazareth/Sarc.
33. Van Huffel André/Asper/Hér.
34. Vandermeirsch Aimé/Asper/Hér.
35. Vermeersch Albert/Olsene/Sarc.
36. Walgraeve Gaston/Deinze/Sarc.
37. Cornelis Andre/Asper/Hér.
38. De Voogt Willy/Deinze/Sarc.
39. Dhaenens Remi/Asper/Hér.
40. Ragole Emile/Deinze/Hér.
Peleton RAPH
42. Laforce Jules/Gent/Hér.
43. Vandenberghe Maurice/Laarne/Hér.
44. David André/Ieper/Hér.
45. Van De Voorde G./Ledeberg/Hér.
46. Bonnevalle Janvier/Gent/Hér.
47. De Grieve Fernand/Gentbr/Hér.
48. Braet Julian/Gent/Hér.
49. Bruggeman Jerome/Knesselare/Hér.
50. de Groote Ghislain/Gent/Sarc.
51. De Meyere Rene/Gent/Hér.
52. Denys Jacques/St.Amandsberg/...
58. De Splenter Robert/St.Amandsberg/...
59. Iterbeke Gerard/Zomergem/Hér.
60. Meysman Florent/Laarne/Hér.
61. Scheirlinck Albert/Oosterzele/Hér.
62. Tytgath Jean/Gent/...
63. Van Damme Maurice/Ledeberg/Hér.
64. Van Heerswynghels Guy/Gent/Hér.
65. Verbauwen Gustaaf/Merelbeke/Hér.
66. Verbauwen Jozef/Merelbeke/Hér.
67. Verachtert Charles/…/Sarc.
68. Vlaeminck Maurice/Wetteren/Hér.
69. Wynants Urbain/Massemen/...
70. Cretoir Polydoor/Merelbeke/Hér.
71. De Smet Romain/Bottelare/Hér.
72. Helderweirdt Remi/Bottelare/Hér.
73. Impens Hector/Semmerzake/Hér.
74. Lanclus Camiel/Bottelare/Hér.
75. Van Aerde Georges/Bottelare/Hér.
76. V.d.Meersschaut Sam./Vurste/Hér.
77. Vandevelde Albert/Vurste/Hér.
78. Van Gulynck Gaston/Bottelare/Hér.
79. Van Gyseghem Rog./Semmerz./Hér.
80. Van Hecke Christiaen/Bottelare/Hér.
81. Goedertier Edgard/Lemberge/Hér.
83. Deprez Lucien/Drongen/Hér.
84. Eggermont Lucien/Gent/Hér.
84bis. Van Gansberghe Joris/Gent/...
85. Ockers Charles/Gent/...
85bis. De Coninck M./Gent/...
 
Sarc. = oorspronkelijk Schuiloord La Sarcelle/De Taling
Hér. = oorspronkelijk Schuiloord Le Héron/De Reiger


Bilan van haar operaties, samen met andere weerstandsgroeperingen

3 september 1944
SINT-MARTENS-LATEM : bevrijding van de gemeente en uitlevering van 320 Duitse militairen aan een Engelse tankeenheid (Desert Rats)
       
Britse soldaten met tankBritse soldaten met tankDuitse krijgsgevangen

Twee Britse tanks Sherman Firefly "Desert Rats" en de begeleiding van Duitse krijgsgevangenen (courtesy of Guido Dhaene)


6 september 1944
Aanval op de brug te DEURLE, voor de Engelse tankeenheid
Uitlevering van 32 Duitse militairen

Leiebrug te Deurle

De brug was naast de Pontstraat waar nu de Leernebrug ligt (maar iets meer naar rechts).
Het hoge huis bestaat nog steeds. (Courtesy of Albert-F. Haelemeersch).7 tot 9 september 1944
Operaties in samenwerking met “The Queen’s Regiment”
      - in een gebied rond MARIAKERKE

  
Duitse slaapkelder-bunkers in MariakerkeDuitse slaapkelder-bunkers in Mariakerke

Slaapkelders-bunkers van de Duitse troepen in de hof van het Kasteel Story the Mariakerke, aug/sept 1944 (foto's van 1980)10 september 1944

Duitse krijgsgevangen in Gent 1944

Duitse soldaten, krijgsgevangen genomen bij de gevechten aan de Vebindingsvaartburg te Mariakerke,
worden afgevoerd op 10 september 1944 doorheen de Dampoortstraat te GentOperaties in samenwerking met de 2 Cie 2 Bon Highlanders Rgt.
      - Van Beverenplein te GENT


Bilan van haar operaties als Mobiele groep La Sarcelle

12 tot 13 september 1944
Operaties in samenwerking met 9 Bon Polish Rifles Brigade STRZELCOW
      - ten Noorden van GENT

14 tot 19 september 1944
Operaties in samenwerking met 4 Bon 3 Polish Rifles Brigade STRZELCOW
      - ten Noorden van GENT

19 tot 22 september 1944
Operaties in samenwerking met 24 Polish Lancers
      - in Heikant (Nederland)

23 september 1944
Wordt aan de "Mobiele Groep" de verdediging van een eigen sektor toegekend.

23 september tot 2 oktober 1944
Operaties in samenwerking met 4 Armoured Canadian Division
      - aan het Leopoldskanaal te SINT LAUREINS

St Laureins

Voorzien kelder-logement van de Mobiele Groep La Sarcelle, maar niet gebruikt ! (foto : Actualiteit in Sint Laureins)3 tot 25 oktober 1944
Operaties in samenwerking met 2 Canadian Corps – Light Superior Rgt – Third Canadian Anti-Tank Rgt – 6th Bon Highland Light Infant. – 354 L.A.A. Bat. A.R.
      - aan het Leopoldskanaal te MOERKERKE

26 tot 28 oktober 1944
. hulde aan de doden van de Mobiele Groep La Sarcelle. Op 27 oktober 1944 begeeft de ganse kompagnie zich in gesloten rangen en per peleton naar de Westerbegraafplaats (en het kerkhof te Gentbrugge) alwaar de meeste van onze vrienden begraven werden. Op het commando "Geef acht" volgt een korte toespraak van Commandant Jean De Bie en één minuut stilte, ter nagedachtenis van onze overleden makkers.

hulde op Westerbegraafplaats te Gent hulde op Westerbegraafplaats te Gent

Twee foto's genomen op de Westerbegraafplaats te Gent. demobilisatie
. inlevering van wapens en uniformen.


Erelijst van de "Mobiele Groep La Sarcelle"

Gesneuvelden
Te Gent
Sld. DE GRIEVE Fernand
Sld. DE SPLENTER Robert

Te Sint-Laureins
Sgt. VAN DEN BERGHE Amaible
Sld. MARTENS Alfons

Te Moerkerke
Sld. GEIRNAERT Gustaaf
Sgt. LAFORCE Jules
Sld. ITERBEKE Gerard
 
12.09.1944
13.09.1944
 
 
29.09.1944
28.09.1944
 
 
07.10.1944
12.10.1944
12.10.1944

Gewonden
Te Lemberge
Sgt. DAVID André

Te Gent
Sld. VAN HEERSWYNGELS Guy
Sld. TYTGAT Jean
Sld. DENYS Jacques
Sld. de GROOTE Ghislain

Te Mariakerke
Sld. BRAET Julien
Sld. VAN GANSBERGHE Georges

Te Sint-Laureins
Sld. DHAESE Remi
Sld. ROGGE André
Sld. DE VIAENE Willy

Te Moerkerke
Sld. EGGERMONT Lucien
Sld. GEIRNAERT Lucien
 
05.09.1944
 
 
10.09.1944
10.09.1944
10.09.1944
10.09.1944
 
 
12.09.1944
13.09.1944
 
 
27.09.1944
27.09.1944
02.10.1944
 
 
06.10.1944
08.10.1944


Kenteken "Mobiele Groep La Sarcelle" overhandigd op 12 mei 1945

Na het beëindigen van de vijandelijkheden werd gedacht aan het ontwerpen en uitreiken van een kenteken aan de leden van deze militaire eenheid.
U vindt hieronder de drie (3) voorgestelde modellen, alsmede het definitief model dat gekozen werd (rechtsonder). Het werd vervaardigd door Etablissements Jules FONSON, rue des Fabriques, 49 te BRUXELLES.
Dit kenteken werd, tijdens een grootse plechtigheid en hulde op 12 met 1945 uitgereikt aan de gewonden, de rechthebbenden van de gesneuvelden en diegenen die "minstens 20 dagen" ingelijfd waren bij de "Groupe Mobile".
U vindt tevens hieronder de vermelding van de "Groupe Mobile" op de dagorders van Zone III van 27 april 1945.
(bron : A.S. Klok Jrg. 4 – juli 1946)Inhuldiging van drie bronzen gedenkplaten

Drie bronzen gedenkplaten werden op 18 mei 1947 ingehuldigd, in aanwezigheid van talrijke prominenten en leden van het Geheim Leger, ter eer van de zeven gesneuvelden van deze eenheid te Gent Staakskensstraat, te Sint-Laureins en te Moerkerke ScheewegeMoerkerke Scheewege

      

Gent Staakskensstraat


Sint-Laureins GemeentehuisInhuldigingsplechtigheid te Gent


badge AS/G.L.

Badge AS/G.L.

badge La Sarcelle

Badge La Sarcelle
(courtesy of Van Herck Jens)