September 2004 - 60ste VERJARING VAN DE BEVRIJDING VAN GENT
door Valentin JAMART, voorzitter van de "Unie van de Gewapende Weerstand"


In samenwerking met het Stadsbestuur organiseerde de "Unie van de Gewapende Weerstand", op 06.09.2004 de 60ste herdenking (en laatste herdenking van DIT organiserend comite) van de Bevrijding van GENT.

Een woordje voorgeschiedenis

Situering van de Bevrijding en de akties van de Weerstand : Het cruciaal moment in de voorbereiding van de bevrijding van de Stad was de bezetting van de Leopoldskazerne door het Verzet, op 4 september 1944 vroeg in de morgen , terwijl de Duitsers nog volop in de stad waren. Wat gebeurde er : nadat eerst leden van het Onafhankelijkheidsfront waren binnengetrokken, kwamen in de loop van de dag ook andere verzetsorganisaties zich bij hen voegen : het O.M.B.R. met 270 man, het Geheim Leger met 113 man, de Groep G. met 22 man, de Patriottische Milities met 140 man, het Partizanenleger met 16 man en de Nationale Koningsgezinde Beweging met 190 man.

Programma-overzicht (in samenwerking met andere organisaties !)

Vrijdag 03.09.2004
Tentoonstelling "Van D-day tot V-day", een organisatie van vzw. Historia Belgica, vzw Hard Labeur,vzw Speelgoedmuseum Mechelen, de Verbroedering Brigade Piron Oost-Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Stadsarchief Gent en drukkerij Verbeke in het Vredeshuis, Sint Margrietstraat, 9 te Gent.


Zaterdag 04.09.2004
Bloemenhulde aan diverse gedenkplaten

V. Carpentierschool
Goedendagstraat


Lt. Ackerman


 


Bloemenhulde aan de Leopoldskazerne te Gent

Lt. Kol. Haus
Geheim Leger


Weerstand
Bezetting KazerneHoofdplechtigheid op het 8 meiplein te Gent In aanwezigheid van het Stadsbestuur van Gent, de Britse, Canadese en Poolse ambassadeurs en diverse personaliteiten werd hulde gebracht, in het Koning Albertpark, aan de slachtoffers van de beide wereldoorlogen aan het monument der gesneuvelden aldaar.
De muzikale omlijsting gebeurde door de Koninklijke Gentse Politieharmonie


Ook Yeomanry, een vereniging tot instandhouding van militaire voertuigen van WO II was aanwezig


Nadien volgde de uitreiking door de Stad Gent van een "Herinneringspenning met perkament 2004" aan de erkende weerstanders-leden van het Verzet die in samenwerking met de geallieerde strijdkrachten de bevrijding van Gent in de hand hebben gewerkt, alsmede aan weerstanders/bestuursleden uit de Gentse verenigingen, alsmede aan oudstrijders van de bevriende naties.

 


Penning (voorzijde)


Penning (achterzijde)


PerkamentZondag 05.09.2004
Militair defile en bevelsoverdracht van het 2de Linieregiment (is het peterregiment van de Stad Gent) "Tweede in naam, Eerste in Faam" op de Vrijdagsmarkt te Gent, met de militaire Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht.


Gevolgd door de uitreiking van de Herinneringspenning 2004 aan Canadese oudstrijders in het Stadhuis te Gent.


De raad van bestuur heeft dit programma en huldiging aanzien als parel op de kroon na 60 jaren werking en heeft diensvolgens beslist de "Unie van de Gewapende Weerstand" te ontbinden.
Het Stadsbestuur van Gent, bij monde van dhr. BEKE Frank, burgemeester liet ons met het schrijven dd. 14.09.2004 volgende boodschap geworden :
"Zelf kijk ik op een boeiende samenwerking tussen ons bestuur en uw vereniging terug. De dankbaarheid van alle Gentenaars die na de 2de wereldoorlog in volle vrijheid hebben kunnen leven, is en blijft bijzonder groot voor al diegenen die dat hebben mogelijk gemaakt.
De inzet van de gewapende weerstand is onschatbaar" (einde citaat)

Bron Fotomateriaal: Vredeshuis te GENT.